VEELGESTELDE VRAGEN2019-05-27T10:57:11+01:00

VEELGESTELDE VRAGEN

App installeren2019-08-20T16:13:28+01:00

Ga naar de app store of play store. Vul bij de zoek opdracht Memorylane in.

 

Gebruiker toevoegen2019-06-28T14:15:10+01:00

Als u de Memory Lane voor het eerst opstart wordt op het zorgscherm een stappenplan getoond welke uiteindelijk leidt tot het activeren van de Memory Lane en het koppelen van de Companion App.

Wilt u meerdere Companion app gebruikers koppelen dan kunt u onderstaande stappen volgen.

De beheerder van de Companion app is degene die als eerste de app heeft gedownload en geïnstalleerd op zijn of haar telefoon.
De beheerder is gekoppeld aan de Memory Lane en kan andere Companion app gebruikers toevoegen door de volgende stappen te doorlopen:

 1. Ga naar de Companion app.
 2. Druk op het icoon Memory Lane.
 3. Druk in het vervolgscherm op Relatie Beheer.
 4. Druk onderaan het scherm op Uitnodiging sturen.
 5. Druk op rol (boven in het scherm) om aan te geven wat de connectie is.
 6. De getoonde QR-cooe kan gescand worden door de nieuwe Companion app gebruiker.
 7. In het openingsscherm, rechtsboven aan vindt u het menu. Door op het menu te drukken volgen er 4 opties, waaronder scan QR-codes. Door hier op te drukken wordt uw camera geactiveerd en kunt u de getoonde QR-code scannen. Hiermee krijgt u verbinding met de Memory Lane.
 8. Als de nieuwe Companion app gebruiker niet in de buurt is kan de QR-code gemaild worden naar de nieuwe Companion app gebruiker. Dit kan de beheerder doen door in de Companion app via het icoon Memory Lane naar uitnodigen te gaan. Daar vult u het email adres in van de nieuwe Companion app gebruiker.
 9. Na het scannen van de code is de nieuwe Companion app gebruiker zichtbaar in het scherm video bellen op het zorgscherm.

   

Meerdere gebruikers toevoegen2019-06-28T14:16:36+01:00

Wilt u meerdere Companion app gebruikers koppelen dan kunt u onderstaande stappen volgen.
De beheerder van de Companion app is degene die als eerste de app heeft gedownload en geïnstalleerd op zijn of haar telefoon.
De beheerder is gekoppeld aan de Memory Lane en kan andere Companion app gebruikers toevoegen door de volgende stappen te doorlopen:

 1. Ga naar de Companion app.
 2. Druk op het icoon Memory Lane.
 3. Druk in het vervolgscherm op Relatie Beheer.
 4. Druk onderaan het scherm op Uitnodiging sturen.
 5. Druk op rol (boven in het scherm) om aan te geven wat de connectie is.
 6. De getoonde QR-cooe kan gescand worden door de nieuwe Companion app gebruiker.
 7. In het openingsscherm, rechtsboven aan vindt u het menu. Door op het menu te drukken volgen er 4 opties, waaronder scan QR-codes. Door hier op te drukken wordt uw camera geactiveerd en kunt u de getoonde QR-code scannen. Hiermee krijgt u verbinding met de Memory Lane.
 8. Als de nieuwe Companion app gebruiker niet in de buurt is kan de QR-code gemaild worden naar de nieuwe Companion app gebruiker. Dit kan de beheerder doen door in de Companion app via het icoon Memory Lane naar uitnodigen te gaan. Daar vult u het email adres in van de nieuwe Companion app gebruiker.
 9. Na het scannen van de code is de nieuwe Companion app gebruiker zichtbaar in het scherm video bellen op het zorgscherm.

   

Meerdere Memory Lanes toevoegen2019-06-28T14:16:53+01:00

Content moet nog komen.

Foto’s uploaden2019-06-28T14:19:27+01:00

   

Druk op het Icoon foto’s. U komt dan in het scherm foto’s op thema. U kunt een bestaand thema kiezen of een nieuw thema toevoegen.
Per thema kunt u verschillende albums aanmaken. Het album geeft u een naam van maximaal 20 tekens en u geeft aan uit welke periode de foto’s komen. Door op bewaren te drukken wordt het album opgeslagen.
In het album kunt u foto’s toevoegen. U kunt een foto maken en toevoegen of een foto uit uw foto album van uw mobiele telefoon uploaden.
U geeft de foto een omschrijving mee en geeft aan wanneer de foto is gemaakt. Doordat de foto’s een datum hebben kunt u de foto’s op speciale dagen op de screensaver zichtbaar maken, bijvoorbeeld op de verjaardagen van de kinderen, de bruiloftsfoto’s op de dag van de bruiloft e.d.

Foto’s uploaden van de computer2019-06-28T14:19:44+01:00

Dit is helaas nog niet mogelijk.

Meerdere foto’s tegelijk uploaden2019-06-28T14:20:10+01:00

Dit is helaas nog niet mogelijk.

Het lukt niet om een foto te maken of een foto te selecteren2019-06-28T14:20:48+01:00

De Companion app wil graag toegang tot uw camera en foto’s op uw mobiele telefoon. Als u de Companion app voor het eerst opstart, wordt uw toestemming gevraagd om toegang te geven tot uw camera en uw foto’s. Indien u geen toegang geeft, krijgt u een foutmelding op het moment dat u een foto wilt uploaden of een ansichtkaart wilt aanmaken. Bij uw telefooninstellingen kunt u deze toestemming veranderen.

Ansichtkaarten versturen2019-06-28T14:22:33+01:00

      

Druk op het icoon ansichtkaarten. Kies in het vervolgscherm voor ansichtkaart sturen, onderaan in het scherm. Maak een foto of upload een foto uit het fotoalbum van uw mobiele telefoon. In de omschrijving kunt u een korte tekst plaatsen, welke op de achterkant van de ansichtkaart komt.
Als u op voorbeeld drukt, krijgt u het voorbeeld van de te verzenden ansichtkaart.U kunt de ansichtkaart verzenden door op de knop versturen te drukken, onder aan het scherm.

Agenda items toevoegen2019-06-28T14:23:12+01:00

      

Druk op het icoon agenda. In het volgende scherm zie je de reeds ingebrachte agenda items.
Onderaan het scherm vindt u activiteit aanmaken. In het scherm nieuwe activiteit kunt u een nieuw agenda item toevoegen.

Druk op het kopje dokter. U krijgt dan een keuze menu van de verschillende activiteiten. Selecteer de door u gewenste activiteit.
Druk op de foto als u een andere foto wenst te uploaden. Bijvoorbeeld van de medicijnen die ingenomen moeten worden.
Onder beschrijving kunt u aangeven wat de te ondernemen actie is die er gedaan moet worden.
Vul een startdatum in.
Vul een begin en een eindtijd in.
Geef aan of het een eenmalige agenda activiteit is of een dagelijks, wekelijks, maandelijks e.d.
Geef aan hoeveel tijd van te voren een reminder moet worden getoond van het agenda item op de screensaver.
Druk na het invullen van alle gegevens op bewaren. Het agenda punt is opgeslagen en wordt getoond in het agenda overzicht.

Bewegingsprogramma instellen2019-06-28T14:23:28+01:00

      

Druk op het icoon bewegen.

Profiel Instellen

 1. In het volgende scherm druk je op profiel. Beantwoord u de aantal vragen met betrekking tot de persoonlijke omstandigheden en gezondheid van de Memory Lane gebruiker zodat er een maatwerk bewegingsprogramma kan worden samengesteld. Het is belangrijk alle vragen te beantwoorden. Na het invullen van de vragen over de persoonlijke omstandigheden drukt u op bewaren. Rechts onderaan in het scherm.Na het invullen van de gezondheidsvragen drukt u op bewaren. Rechts onderaan in het scherm.
 2. Onder het kopje activiteiten vindt u alle dagelijkse activiteiten die verbeterd of versterkt kunnen worden. Geef per onderdeel (Beweging, Buiten, Eten, Hobby, Huishouden, Slaapkamer, Wonen en Zelfverzorging) aan waarop de Memory Lane gebruiker getraind wil worden. Na het invullen van alle onderdelen drukt u op bewaren. Rechts onderaan in het scherm.
 3. U gaat nu naar oefening voorkeuren waar u aangeeft of u het automatisch bewegingsprogramma wilt volgen, of er wordt deelgenomen aan alle oefeningen of dat er uitzonderingen gemaakt dienen te worden. Daarnaast geeft u aan hoe zwaar de oefeningen mogen zijn. Na het invullen van de voorkeuren drukt u op bewaren. Rechts onderaan in het scherm.

      

Video Bellen2019-06-28T14:23:48+01:00

Al degenen die via de Companion app zijn verbonden met de Memory Lane kunnen videobellen met de gebruiker van de desbetreffende Memory Lane. De gebruiker van de Memory Lane kan zelf ook het video bellen opstarten met de gebruikers van de Companion App die in zijn of haar cirkel zitten.
Indien er meerdere Memory Lanes worden beheerd, kunt u alleen video bellen met de Memory Lane waarmee u verbonden bent.
De Memory Lane waarmee u verbonden bent laat een groen telefoon icoon zien naast de foto.

Memory Lane2019-06-28T14:25:06+01:00

Onder het icoon Memory Lane zijn diverse functionaliteiten ondergebracht, te weten:

 1. Huidige Memory Lane. Hier vindt u de Gebruiker gegevens van de Memory Lane gebruiker.
 2. Relatiebeheer. Hier kunt u als u beheerder bent, andere Companion App gebruikers uitnodigen om met de door hen gedownloade Companion app een koppeling te maken met de Memory Lane. Zie verder meerdere gebruikers koppelen.
 3. Slaapstand. Hier kunt u een slaapstand instellen om de Memory Lane tijdens bijvoorbeeld de nacht uit te zetten en ’s ochtends weer te laten opstarten.
 4. Klok. U kunt hier een keuze maken uit verschillende klok weergaven.
 5. Screensaver. Hier kunt u de screensaver instellen.
 6. Informatie. Hier vindt u belangrijke informatie over de Memory Lane. Hier vindt u het serienummer van de Memory Lane dat belangrijk is in alle contacten met de helpdesk. Ook ziet u hier of de batterij van de Memory Lane is opgeladen en of de Memory Lane verbinding heeft met Wi-Fi.
 7. Uitnodigen. Als de Companion app gebruiker die u wilt toevoegen niet in de buurt is kunt u middels dit icoon de QR-code emailen naar de nieuwe Companion app gebruiker zodat degene op afstand een koppeling kan maken met de Memory Lane.
 8. Herstarten. Hier kunt u op afstand de Memory Lane opnieuw laten opstarten door op de knop herstarten te drukken.

      

Logboek2019-06-28T14:25:30+01:00

In het logboek kun je berichten plaatsen voor de Companion App gebruikers met betrekking tot Stemming, gedrag, gezondheid, beweging, kleding, e.d. over de Memory Lane gebruiker. Zo blijft de cirkel rondom de Memory Lane gebruiker goed geïnformeerd. De Memory Lane gebruiker heeft geen toegang tot dit logboek.

Wi-Fi problemen oplossen2019-06-28T14:34:17+01:00
 1. Wi-Fi
  Volg ons stappenplan als u de Memory Lane voor het eerst in gebruik neemt. Dit stappenplan wordt getoond als u de Memory Lane voor de eerste keer opstart. Zie onderstaand de verschillende stappen die met u worden doorlopen om verbinding te maken met uw wifi netwerk.
 2. Wi-Fi netwerk veranderen
  Als u van Netwerk wilt veranderen kunt u dit doen door op de Memory Lane de hulpknop in te drukken en daarna te kiezen voor Memory Lane informatie. Rechts bovenaan vindt u de knop verander netwerk. Druk deze knop in, selecteer uw netwerk, voer uw wachtwoord in en wacht tot u met het netwerk bent verbonden. Druk daarna op verder.
 3. Memory Lane herstarten
  U kunt de Memory Lane herstarten door op de hulpknop te drukken en daarna te kiezen voor Memory Lane informatie. Onderaan het scherm aan de rechterkant vindt u de herstart-knop. Door hier op te drukken wordt de Memory Lane herstart.

Installeren Memory Lane
De Memory Lane wordt opgestart door de Memory Lane aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk en daarna te verbinden met Wifi. Volg daarvoor het stappenplan op de Memory Lane.

Installeren Companion app
Ga naar de app store of play store. Vul bij de zoek opdracht Memory Lane of Roxelane.

 

Installeren Memory Lane2019-06-28T14:34:35+01:00

Content moet nog komen.

Installeren Companion app2019-06-28T14:34:49+01:00

Content moet nog komen.

Verbinding Companion app met de Memory Lane2019-06-28T14:35:36+01:00

De Companion app is verbonden met de Memory Lane als het verbonden teken groen is. Het verbonden teken vind u rechts boven aan.

Als het verbindingsteken rood is. Dan is er geen verbinding met de Memory Lane. U kunt de verbinding herstellen door de Memory Lane te herstarten.

U kunt de Memory Lane herstarten door op de hulpknop te drukken en daarna te kiezen voor Memory Lane informatie. Onderaan het scherm aan de rechterkant vindt u de herstart-knop. Door hier op te drukken wordt de Memory Lane herstart.

Verhuizen2019-06-28T14:36:17+01:00

Via het contactformulier kunt u uw adreswijziging doorgeven. Vermeld altijd het serienummer van de Memory Lane in al uw correspondentie.

Memory Lane defect2019-06-28T14:37:00+01:00
 1. Is de Memory Lane aangesloten op het elektriciteitsnet?
  Nee? Sluit de Memory Lane aan op het elektriciteitsnet. De Memory Lane start na enige seconden automatisch op.
 2. Blijft het scherm zwart, maar brand er wel een rood lampje. Dan even wachten tot de batterij minimaal 3% is opgeladen. De Memory Lane start na enige tijd automatisch op.
 3. Als het probleem niet is opgelost na het doorlopen van de bovengenoemde 2 stappen, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier of maak een terugbelafspraak.
Omruilen Memory Lane2019-06-28T14:37:19+01:00

Geen content.

Retourneren Memory Lane2019-06-28T14:37:37+01:00

Het RMA formulier dient ter beoordeling verzonden te worden naar de support afdeling van Roxelane Care. Deze neemt de beslissing of de Memory Lane geretourneerd kan/mag worden.
Als er toestemming is om de Memory Lane te retourneren dan ontvangt de gebruiker/Companion app beheerder een email met daarin verzendinstructies.

Verzendkosten2019-06-28T14:38:24+01:00

Bij retournering op initiatief van de gebruiker dient de gebruiker zelf zorg te dragen voor juiste frankering inclusief track & trace.

 • De Memory Lane moet worden voorzien van een degelijke verpakking (bij retourneren binnen 14 dagen in de originele verpakking.
 • Het RMA formulier moet worden afgedrukt en bij de zending worden toegevoegd.
 • De zending moet aangetekend worden verzonden naar de Support afdeling van Roxelane Care.
Contact met Memory Lane2019-06-28T14:38:52+01:00

Heeft u een vraag voor ons. Laat ons het weten en vult u het contactformulier in of maak een terugbelafspraak met ons.

Terugbelafspraak maken2019-06-28T14:39:13+01:00

Als er problemen zijn met de Memory Lane dan bellen we graag terug op het moment dat u de Memory Lane kunt bedienen. We spreken daarom graag een tijd met u af waarop u beschikbaar bent. U kunt voor een terugbelafspraak terecht bij ons online agenda systeem.

RMA Formulier2019-06-28T14:39:31+01:00

Het formulier is op te vragen via het contact formulier.
Hierop dienen de volgende gegevens te worden ingevuld:

 • Naam en voornaam van de gebruiker
 • Adresgegevens van de gebruiker
 • Telefoonnummer waarop de klant bereikbaar is
 • E-mailadres
 • Klantnummer (indien bekend)
 • Serienummer van de Memory Lane (staat achterop de Memory Lane of in de Companion App)
 • Reden van de Retournering
 • Eventueel IBAN nummer voor restitutie van het abonnementsgeld
 • Eventuele toelichting
Contactformulier2019-06-28T14:39:53+01:00

Heeft u een vraag voor ons. Laat ons het weten en vult u het contactformulier in.

QR-code scannen met de Companion app2019-07-02T08:58:17+01:00

In de Companion app, rechtsboven kunt u het menu indrukken. Er volgt dan een keuzemenu met onder andere scan QR-codes. Door deze in te drukken komt uw mobiele telefoon in de scanner modus. Scan de QR-code die de Memory Lane, het ZorgScherm, toont of de QR-code die de Companion app Beheerder heeft aangemaakt.

QR-code aanmaken2019-07-02T08:59:40+01:00

De Memory Lane kan de QR-code aanmaken. Druk op de hulpknop op het zorgscherm. Druk daarna op het icoon Memory Lane informatie. Links in het scherm, de tweede button van boven is QR-code. Als u op deze button drukt, verschijnt de QR-code.

Van Memory Lane wisselen2019-07-02T09:08:03+01:00

Indien u meerdere Memory Lanes in beheer heeft, omdat er meerdere familieleden een Memory Lane hebben of u bent verzorger, dan kunt u in de Companion app heel gemakkelijk van Memory Lane wisselen.

In de Companion App, rechtsboven kunt u het menu indrukken. Er volgt dan een keuzemenu met onder andere wissel Memory Lane. Door wissel Memory Lane in te drukken volgt een overzicht van de huidige Memory Lane waarmee u verbonden bent en daaronder, wisselen met, een overzicht van de Memory Lanes waarmee u verbinding kunt maken.
Door op de gewenste Memory Lane te drukken en op volgende te drukken wordt u verbonden met de door u gewenste Memory Lane.

Meerdere Memory Lanes toevoegen die al in gebruik zijn2019-07-02T09:13:04+01:00

De beheerder van de Companion app is degene die als eerste de app heeft gedownload en geïnstalleerd op zijn of haar telefoon.
De beheerder is gekoppeld aan de Memory Lane en kan andere Companion app gebruikers toevoegen door de volgende stappen te doorlopen:

 1. Ga naar de Companion app.
 2. Druk op het icoon Memory Lane.
 3. Druk in het vervolgscherm op Relatie Beheer.
 4. Druk onderaan het scherm op Uitnodiging sturen.
 5. Druk op rol (boven in het scherm) om aan te geven wat de connectie is.
 6. De getoonde QR-cooe kan gescand worden door de nieuwe Companion app gebruiker.
 7. In het openingsscherm, rechtsboven aan vindt u het menu. Door op het menu te drukken volgen er 4 opties, waaronder scan QR-codes. Door hier op te drukken wordt uw camera geactiveerd en kunt u de getoonde QR-code scannen. Hiermee krijgt u verbinding met de Memory Lane.
 8. Als de nieuwe Companion app gebruiker niet in de buurt is kan de QR-code gemaild worden naar de nieuwe Companion app gebruiker. Dit kan de beheerder doen door in de Companion app via het icoon Memory Lane naar uitnodigen te gaan. Daar vult u het email adres in van de nieuwe Companion app gebruiker.
 9. Na het scannen van de code is de nieuwe Companion app gebruiker zichtbaar in het scherm video bellen op het zorgscherm.
Oefenprogramma’s instellen2019-07-02T09:33:32+01:00

Druk op het icoon oefenprogramma’s op het beweging dashboard.
Op het vervolgscherm kunt u de aangeven of u gebruikt maakt van het automatisch ingestelde bewegingsprogramma of dat u zelf kiest voor gerichte oefeningen.
Verder kunt u aangeven op welke dagen en welke dagdelen de oefeningen gevolgd gaan worden door de gebruiker.
Na het invullen van de instellingen van het oefenprogramma drukt u op bewaren. Rechts onderaan in het scherm.

      

Progressie2019-07-02T09:34:35+01:00

Op het beweging dashboard vindt u het icoon progressie. Als u daar op drukt kunt u de voortgang van de deelname aan het bewegingsprogramma zien. U kunt dan zien of de oefeningen worden gedaan.

Ontdekken2019-07-02T09:36:57+01:00

Hier vindt u alle oefeningen die in de beweging app aanwezig zijn. Als u gerichte oefeningen wilt laten doen kunt u uit deze oefeningen een selectie maken.

Vermaak2019-07-02T09:47:49+01:00

Via de Companion App kan de Memory Lane op afstand bediend worden. Zo kan er een radio zender worden uitgekozen en aangezet of afgezet. Er kan een filmpje of serie worden opgezocht en aangezet. Het volume kan worden geregeld. De Memory Lane gebruiker hoeft hier voor niets te ondernemen.

      

Adressering2019-07-02T10:30:29+01:00

Roxelane Care B.V.
Afdeling Support
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht

Nieuwe Memory Lane gebruiker2019-07-10T12:52:28+01:00

Als de Memory Lane nog niet in gebruik is, kunt u in de Companion App een Memory Lane gebruiker aanmaken.

 1. Ga naar het menu. Links boven in het scherm vindt u een rood vierkantje met streepjes. Druk daar op.
 2. Kies wissel Memory Lane.
 3. Onder in het scherm aan de linkerkant vindt u de rode knop met + aanmaken. Druk op deze knop.
 4. Stap 1: Vul de voornaam en achternaam in van de persoon die de Memory Lane thuis heeft staan. Druk op volgende.
 5. Stap 2: Voeg een profiel foto toe van de Memory Lane gebruiker. Dit kunt u ook later doen. Druk op volgende.
 6. Stap 3: Vul hier
  • het geslacht in van de Profiel gebruiker. Druk op de lichtgrijze balk waar man staat en er volgt een scroll menu. Selecteer het gewenste geslacht. En kies dan voor gereed.
  • de geboortedatum van de Memorylane gebruiker in. Druk op de lichtgrijzebalk waar 1-01-1900 staat. Er volgt een scroll menu. Selecteer de gewenste geboortedatum. En kies dan voor gereed.
  • druk op de grijze balk met Familie. Er volgt nu een scroll menu met verschillende familie banden. Selecteer de gewenste rol. En kies dan voor gereed.
 7. Druk op de knop aanmaken, rechts onderaan in het scherm.
 8. De Memory Lane gebruiker is nu aangemaakt en verschijnt onder huidige Memory Lane gebruiker.
 9. Kies nu voor scannen. De rode knop links onderaan in het scherm.
 10. Scan met uw camera de code op de Memory Lane.
 11. De Memory Lane wordt nu geactiveerd.
 12. Klik in de Companion app op volgende. U komt dan in het hoofdscherm van de Companion App.
 13. Als het verbonden teken, rechtsboven in het scherm naast het menu, groen is, dan is de verbinding met de Memory Lane tot stand gekomen.
Wijzigen beheerder Memory Lane2019-07-10T13:18:25+01:00

De Memory Lane hoeft niet gereset te worden. De oplossing voor uw probleem is als volgt:

 1. Druk op de desbetreffende Memory Lane de hulpknop in.
 2. Ga naar Memory Lane Informatie.
 3. Druk op de oranje/rode button met QR-code.
 4. Op het scherm wordt een QR-code zichtbaar.
 5. In de companion app gaat u naar het menu (rechtsboven rode vierkant met 3 liggende streepjes.
 6. U kiest voor scan QR-codes.
 7. Richt de camera op de QR-code op de Memory Lane.
 8. U krijgt dan de volgende melding: U beheert deze Memory Lane. Wilt u het activeren of deactiveren. Kies hier voor deactiveren.
 9. De companion app vraag nogmaals om een bevestiging of u de Memory Lane wenst te deactiveren. Druk op ja.
 10. De Memory Lane is nu gedeactiveerd en kan opnieuw geactiveerd worden.
Invoeren geboortedatum Android telefoon2019-07-10T13:23:29+01:00

Wij hebben een scroll menu voor dag, datum en geboortejaar ontwikkeld. Deze is echter niet goed zichtbaar op alle telefoons.

De kalender weergave op uw telefoon is zoals de foto laat zien. De Android versie in deze en uw telefoon geeft niet ons scroll menu weer. In de grijze balk waar het jaartal (1900) staat met daaronder de dag en datum, kunt u bij Android het jaartal 1900 indrukken. Er komt dan alsnog een scoll menu waarmee u het jaartal vrij snel kunt aanpassen. Bij het toevoegen van foto’s krijgt u dezelfde kalender te zien om een datum in te voeren. Ook daar kunt u door op het jaartal in de grijze balk te drukken, het scroll menu activeren zodat u snel het jaartal kunt aanpassen.

Wij gaan zeker kijken voor een betere oplossing voor het invoeren van een (geboorte) datum voor sommige Android telefoons. Deze zal te zijner tijd worden doorgevoerd.

Wi-Fi2019-06-28T13:17:10+01:00

Volg ons stappenplan als u de Memory Lane voor het eerst in gebruik neemt. Dit stappenplan wordt getoond als u de Memory Lane voor de eerste keer opstart. Ga naar de installatie-pagina om de verschillende stappen te doorlopen om verbinding te maken met uw wifi netwerk.

Wi-Fi netwerk veranderen2019-06-28T13:17:56+01:00

Als u van Netwerk wilt veranderen kunt u dit doen door op de Memory Lane de hulpknop in te drukken en daarna te kiezen voor Memory Lane informatie. Rechts bovenaan vindt u de knop verander netwerk. Druk deze knop in, selecteer uw netwerk, voer uw wachtwoord in en wacht tot u met het netwerk bent verbonden. Druk daarna op verder.

Memory Lane installeren2019-06-28T13:23:16+01:00

De Memory Lane wordt opgestart door de Memory Lane aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk en daarna te verbinden met Wi-Fi. Volg daarvoor het stappenplan op de Memory Lane.

Companion App installeren2019-08-20T16:12:04+01:00

De app installeren op uw mobiele telefoon kunt u doen door onze app te downloaden in de App store of in de Play store.

 

Kies als u de app heeft geopend op uw mobiele telefoon op: Ik wil me registreren, onderaan het scherm.
Voer de gevraagde gegevens in en klik op aanmaken.
Met het uw email account en uw wachtwoord kunt u inloggen in de Companion app.

         

U ontvangt per email een code die u invoert in de Companion app. Druk daarna op afronden. De installatie van de Companion app is gereed.

Bruikleen2019-06-28T13:55:20+01:00

Onze Memory Lane krijgt u in bruikleen. Dan heeft u tot het einde van uw abonnement garantie. Werkt uw ZorgScherm niet goed? Heeft u onze stappenplannen al eens geprobeerd? Veel van onze klanten krijgen daarmee hun zorgscherm weer werkend. Geen succes? Neem dan contact op met onze Klantenservice via het contactformulier of maak een terugbelafspraak.

Hulpknop2019-06-28T13:58:28+01:00

Achter het icoon hulpknop vind u 4 mogelijkheden voor hulp.

 1. Direct contact
  Hieronder kunt u snel de personen vinden die u van hulp kunnen voorzien.
 2. Informatie thuiszorgorganisatie
  Hier vindt u alle informatie over uw thuiszorgorganisatie.
 3. Welkomstfilmpje nogmaals afspelen
  Hier kunt u het welkomstfilmpje met uitleg over de verschillende functies van het ZorgScherm nogmaals afspelen.
 4. Memorylane Informatie
  Onder deze knop vindt u veel informatie om onder andere de instellingen van de Memory Lane aan te passen. Te weten:
  1. Netwerk veranderen
  2. QR-code scannen. U kunt hier de QR-code oproepen die door de Companion app gescand kan worden om de Memory Lane met de Companion app te verbinden.
  3. Serienummer van de Memory Lane. Dit nummer is belangrijk in uw contacten met onze support afdeling.
  4. Volume regelen. Hier kunt u het volume regelen van uw Memory Lane.
  5. Slaapmodus instellen. U kunt hier aangeven wanneer het scherm in slaapstand schakelt en weer aangaat.
  6. Privacy statement. Hier kunt u het privacy statement nogmaals nalezen.
  7. Helderheid beeldscherm regelen. Hier kunt u de lichtsterkte van het scherm aanpassen.
  8. Batterij status. De batterij status geeft het aan hoeveel procent de batterij is opgeladen.
  9. Memory Lane herstarten. Met deze knop kunt u de Memory Lane opnieuw starten.
Companion App koppelen aan de Memory Lane2019-06-28T14:04:52+01:00

Als u de Memory Lane voor het eerst opstart wordt op het zorgscherm een stappenplan getoond welke uiteindelijk leidt tot het activeren van de Memory Lane en het koppelen van de Companion app. De eerste Companion app gebruiker wordt automatisch beheerder van de Companion app.

Wilt u meerdere Companion app gebruikers koppelen dan kunt u onderstaande stappen volgen.

De beheerder van de Companion app is degene die als eerste de app heeft gedownload en geïnstalleerd op zijn of haar telefoon.
De beheerder is gekoppeld aan de Memory Lane en kan andere Companion app gebruikers toevoegen door de volgende stappen te doorlopen:

 1. Ga naar de Companion app.
 2. Druk op het icoon Memory Lane.
 3. Druk in het vervolgscherm op Relatie Beheer.
 4. Druk onderaan het scherm op Uitnodiging sturen.
 5. Druk op rol (boven in het scherm) om aan te geven wat de connectie is.
 6. De getoonde QR-cooe kan gescand worden door de nieuwe Companion app gebruiker.
 7. In het openingsscherm, rechtsboven aan vindt u het menu. Door op het menu te drukken volgen er 4 opties, waaronder scan QR-codes. Door hier op te drukken wordt uw camera geactiveerd en kunt u de getoonde QR-code scannen. Hiermee krijgt u verbinding met de Memory Lane.
 8. Als de nieuwe Companion app gebruiker niet in de buurt is kan de QR-code gemaild worden naar de nieuwe Companion app gebruiker. Dit kan de beheerder doen door in de Companion app via het icoon Memory Lane naar uitnodigen te gaan. Daar vult u het email adres in van de nieuwe Companion app gebruiker.
 9. Na het scannen van de code is de nieuwe Companion app gebruiker zichtbaar in het scherm video bellen op het zorgscherm.

   

Gebruikers koppelen aan de Memory Lane2019-06-28T14:12:07+01:00

Als u de Memory Lane voor het eerst opstart wordt op het zorgscherm een stappenplan getoond welke uiteindelijk leidt tot het activeren van de Memory Lane en het koppelen van de Companion app.

De beheerder van de Companion app is degene die als eerste de app heeft gedownload en geïnstalleerd op zijn of haar telefoon.
De beheerder is gekoppeld aan de Memory Lane en kan andere Companion app gebruikers toevoegen door de volgende stappen te doorlopen:

 1. Ga naar de Companion app.
 2. Druk op het icoon Memory Lane.
 3. Druk in het vervolgscherm op Relatie Beheer.
 4. Druk onderaan het scherm op Uitnodiging sturen.
 5. Druk op rol (boven in het scherm) om aan te geven wat de connectie is.
 6. De getoonde QR-cooe kan gescand worden door de nieuwe Companion app gebruiker.
 7. In het openingsscherm, rechtsboven aan vindt u het menu. Door op het menu te drukken volgen er 4 opties, waaronder scan QR-codes. Door hier op te drukken wordt uw camera geactiveerd en kunt u de getoonde QR-code scannen. Hiermee krijgt u verbinding met de Memory Lane.
 8. Als de nieuwe Companion app gebruiker niet in de buurt is kan de QR-code gemaild worden naar de nieuwe Companion app gebruiker. Dit kan de beheerder doen door in de Companion app via het icoon Memory Lane naar uitnodigen te gaan. Daar vult u het email adres in van de nieuwe Companion app gebruiker.
 9. Na het scannen van de code is de nieuwe Companion app gebruiker zichtbaar in het scherm video bellen op het zorgscherm.

   

BEKIJK DE WELKOMSTVIDEO
MEER VRAGEN? NEEM CONTACT MET ONS OP